Call of Cthulhu

A legismertebb a kitalált kéziratok közül a Necronomicon, amiről Lovecraft szinte a legtöbbet beszélt. Erről a könyvről annyi legenda, mendemonda kapott már lábra, hogy igen nehéz teljesen megbizonyosodnunk afelől, hogy ez a könyv tényleg létezik, vagy csak kitaláció. Számos rajongó a mai napig is hisz abban, hogy a könyv valóságos.

Alhazred könyvének alcíme a Book of Dead Names, amely a Halottak neveinek könyvét jelenti. Grimoire, tehát varázskönyv. Valódi kiléte vita tárgya a rajongók körében, mert Lovecraft és követi – egybemosva más, létező könyvek történetével, mitológiájával – elhomályosították a határt kitaláció és valóság között. A tudományos és honlapunk álláspontja az, hogy az a Necronomicon, amelyről a művekben szó esik, puszta kitaláció. Félreértés ne essék: létezik a Necronomicon, hisz kapható a könyvesboltokban, de ez a Necronomicon (legyen szó a Simon-féléről vagy bármely más változatról) a fantázia szüleménye, és nem egyenlő AZZAL a Necronomiconnal, amely Lovecraft történeteiben előfordul, és amely olvasásától mindenki megőrül. Viszont ebből nem következik az, hogy a kommersz Necronomiconban leírt bizonyos elemek nem felelnek meg valós okkultista tanításoknak. Magyarán: ősi vallások, okkult körök tanainak jól megszerkesztett egyvelegét tartalmazzák.  

Mit tudunk kihámozni az írók műveiből? Az alcíme: Kitab al Azif. Az Azif szó egy különleges rovart jelent arab nyelven, és a démonok üvöltésére is utal. A könyv Hét részből áll, a latin kiadás 900 oldalas. A legenda szerint Damaszkuszban, i. sz. 730-ban íródott. Keveset tudnak írója kilétéről. Az a kevés információ, amely róla szól, nagyrészt a Necronomiconba ágyazott önéletrajzi részletekből tudjuk – vagyis független forrás nem áll rendelkezésre. Yemenben született, megfordult Alexandriától Punjabig, és sok időt töltött a lakatlan arab sivatagban. Sokat olvasott és fordított idegen nyelvből. Módszertana Nostradamusén is érződik. Ahogy írja Quantrains c. művében:  

 

„Sitting alone at night in secret study;  

it is placed on the brass tripod.  

A slight flame comes out of the emptiness  

and makes successful that which should  

not be believed in vain.  

The wand in the hand is placed  

in the middle of the tripod's legs.  

With water he sprinkles both the hem  

of his garment and his foot.  

A voice, fear; he trembles in his robes.  

Divine splendour; the god sits nearby.”  

 

Amíg Nostradamus a látványos jövőlátásnak, addig Alhazred az egyszerű, csöndes technikáknak volt a híve. Sokszor hivatkoznak rá őrült arabként. Habár mai szemmel excentrikus életet élt, nincs bizonyíték rá, hogy ténylegesen őrült lett volna. Habár a madness (őrült) szónak egyik rejtett jelentése „dzsinn által megszállott”  

Mi a könyv nyomtatott változatainak története? Arab kéziratról nem tudunk. Idries Shah számos könyvtárban kutatott utána, sikertelenül. Latin fordítása 1487-ben készült, nem a 17. században, ahogyan azt Lovecraft írja. Olaus Wormius dominikánus szerzetes volt a fordító, aki egy spanyol inkvizítor titkára volt, és valósággal lázba hozta a könyv, mialatt a mórokat egyházi ellenőrzés (megszállás) alá vonták. Nagy hiba volt, pont akkor. Végül megvádolták és megégették eretnekség miatt, miután elküldte a könyvet Johann Tritheimnek. Könyvével együtt lett porrá. Majdnem egy évszázaddal később, 1586-ban valahogy egy fordítás mégis csak előkerült – Prágában. John Dee mágus és asszisztense, Edward Kelly megvásárolta Jacob Eliezertől, mialatt alkímiáról üzleteltek. Prága akkoriban a mágia és a sarlatánok fellegvára volt. Kísérletezgetés alatt Dee lefordította a könyvet angolra, de ahogy azt Lovecraft megemlíti, ez a változat soha sem lett kinyomtatva. Elias Ashmole, később a Bodleian Könyvtár tulajdonába került Oxfordban.  

A Necronomicon néhány passzusa héber nyelvre is le lett fordítva (talán 1664 körül), és kézirat formájában terjedt, néhány kommentárral kiegészítve. Ennek a változatnak a címe: Sepher ha-Sha’are ha-Daath, vagyis a tudás kapujainak könyve. Manapság számos hamis Necronomicon van forgalomban.  

Miről szól a könyv? Alhazred számos olyan dolgokra bukkanhatott, amelyek ma már elvesztek, és számos olyan eseményről volt tudomása, amelyeket a Genezisben, vagy az apokrif Book of Enoch-ban rejtettek el, esetleg egyéb más mitológiákban is fellelhetőek. Alhazred számos eszközzel próbálta megvilágosítani számára a múltat, és az őrület határáig igyekezett a régi mitikus történeteket felderíteni. Abban hitt, hogy az ember megjelenésekor a Földön lakó fajok átmenekítették tudásukat az emberiségbe. Feltételezte a földön kívüli életet, és ezt egy kozmikus hierarchia-modellbe ágyazta be. Úgy hitte, varázslatainak segítségével találkozott az ún. Öregekkel, és ördögi erőkre bukkant, amelyek a Föld leigázására készülnek.  

Kik azok az „Öregek” (Old Ones)? Az bizonyos, hogy Alhazred megalkotta, és nem felfedezte az Öregek tradícióit. Az Öregek a „szférák mögött” (beyond the spheres) lakoznak, talán a bolygók szférái mögött, talán egy bizonyos csillagnál. Természetfelettiek, és emberekkel párosodtak, irtózatos utódokat nemzettek. Tiltott tudományokat engedtek át az emberiségnek. Egész létezésük alatt kaput keresnek, amelyen át a Földre özönlhetnek.  

Hasonló „Bukottakról” tesz említést a Genezis egyik része is. Ez a történet a hébereknél csak egy töredék egy nagyobb mitológiából, amely a Book of Enochban is szerepel. A történet szerint angyalok egy csoportja a Földre lett küldve, és kétszáz ezekből a Figyelőkből nőt választott magának. Az asszonyaik óriásokat szültek, akik a természet ellen fordultak. A bukott angyalok megtanították őket minden titkukra.  

Ezek a kidolgozott legendák később a Talmudban is felbukkannak; ez arra utal, hogy az Enoch és a Genezis egyazon hagyományt elevenít fel.  

Az arab hagyományok szerint a Jinn vagy Dzsinn egy emberfeletti faj volt, amely már az emberiség születése előtt a Földön élt. Tűzből fakadtak, számos legenda kölcsönöz személyüknek határtalan mágikus erőt. Az arab tudósok ezen Dzsinnekkel akartak kapcsolatba lépni, hogy titkos erőkre, tapasztalatokra tegyenek szert.  

Dee és Kelly nagyban Alhazredtől vette át azokat a technikákat, amelyek segítségével elő lehet hívni az Öregeket. Számos eljárást, formulát tartalmaz a könyv; lépésről lépésre írja le ezeket a folyamatokat, hogy minden kezdő is megértse. Dee és Kelly néhány lépést kiegészített.  

Hogy Lovecraft találta volna ki a Necronomicont? Nagyon érdekes a kérdés, és a válaszban két személyt kell Lovecraft mellett megemlíteni: Aleister Crowleyt és Sonia Greenet (Lovecraft későbbi feleségét). Crowley-nek volt alkalma elolvasnia Dee Necronomiconját, például túl sok megjegyzés utal a könyvben leírtakra Book of the Law című művében.  

1918-ban Crowley, New York-i útja során találkozott Sonia Greene-nel, aki ekkor zsidó emigráns volt. Egy klubdélutánon beszélgethettek a modern költészetről. Sonia ekkor gazdagra kereste magát azzal, hogy női kalapokat tervezett. Crowleyt elbűvölte a 34 éves, elvált nő. Később többször is találkozgattak.  

Sonia 1921-ben ismerkedett meg Lovecrafttal, és ebben az évben publikálta az író első olyan novelláját, amelyben megemlíti Alhazred nevét (The Nameless City). 1922-ben említi először a Necronomicont The Hound című novellájában. 1924-ben Lovecraft és Sonia összeházasodnak. Nem tudhatjuk, mit mesélhetett Crowley Sonianak, és Sonia mit mesélhetett Lovecraftnak, de a Call of Cthulhu egyes részei meglepő hasonlatosságot mutatnak az Öregek mítoszaival. Nem nehéz elképzelni, amint Sonia és Lovecraft trécselnek a kandalló előtt és új történeteket találnak ki; mondjuk Sonia elmesél néhány mítoszt, amelyet azelőtt Crowleytől hallott. Nincs bizonyíték arra, hogy Lovecraft valaha is olvasta volna a Necronomicont, vagy hogy a könyv létezne.  

Hol található a Necronomicon? Biztosan sehol sem, ez a rövid válasz. Arra kell gyanakodnunk, hogy Crowleynak volt egy példánya. 1912-ben megismerkedett Theodor Reussal, és néhány évig együtt dolgoztak. 1933-38 között úgy tartották, eltűnt néhány másolat; talán pont maga Hitler mutatott érdeklődést iránta.  

Dee fordítása 1934 tavaszán eltűnt. A British Museumba számos betörést követtek el, a Wormius-féle változatot törölték a katalógusból. Más könyvtárak is elveszítették a példányaikat, és nincs olyan könyvtári katalógus, amelyben szerepelne a Necronomicon. Jelenleg ismeretlen helyen tartózkodnak – a legenda szerint.  

Igazából már itthon is megtalálhatók a nagyobb könyvesboltokban. Az azonban egyértelmű, hogy ezek tartalma egy kreatív csapat közös agyszüleménye, akik így életre keltették a misztikus könyvet. Ez a Necronomicon létezik, de az – nem.

Kommentelés

Minden mező kitöltése kötelező!

Hozzászólások

1.

Szabó Krisztina

Dátum: 2013-12-16 22:35:03
 

Hogyan lehetne mégis egy eredetihez hozzájutni? Olyanhoz ami most is ismeretlen helyen tartózkodik, vagy annak a pontos indigózása.