Lovecraft élete, évről évre

0

Szerző: Pierre Bourbonnais • Dátum: 2003-01-10

1990-ben ünnepeltük a Quest of Iranon írója, Howard Phillips Lovecraft születésének századik évfordulóját. 1890. augusztus 20-án született, Windfield Scott Lovecraft és Susan Phillips gyermekeként. A Phillipsek családi házában éltek, mely a Angell Street-en található a 454-es szám alatt (most a 194-es számot viseli). 1893 áprilisában, mialatt egy hotelszobában tartózkodik Chicago-ban, Lovecraft édesapján hirtelen őrült roham lesz úrrá. A providence-i Butler kórházban elkülönítik, amelyet sosem fog elhagyni. A Gorham Silver társaságnak dolgozott. Ötéves korában Lovecraft felfedezi az Ezeregy Éjszaka szépségét. Önmagát az iszlám hitre tértnek nyilvánítja, és Abdul Alhazred-nek hívja magát! Idővel a XVIII. század fogja megigézni. (Honnan szerzett tudomást Abdul Alhazredről? Talán már ekkor tudott a Necronomicon létezéséről, vagy ez a gyermekes fantáziát fonta tovább későbbi novelláiban? – a szerk.)  

1896 januárjában, nagymamája meghal. Ugyanabban az évben írja The Little Glass Bottle [‘A kis üvegpalack’] című írását – még csak 6 éves!  

1897. november 8-án, megírja azt a költeményt, amely valószínűleg az első verse, mindenesetre az egyik legkorábbi a ránk maradtak közül: The Poem of Ulysses [‘Az Odüsszeusz-költemény’]. Az év végén a shakespeari színház lesz a szenvedélye, a Cymbeline egy bemutatója után. Következő évben édesapja meghal 44 éves korában a Butler kórházban. Lovecraft ekkor írja meg második prózai szövegét: The Secret Cave or John Lee’s Adventure [‘A titkos barlang, avagy John Lee kalandja’] című alkotását. Ugyanebben az évben Lovecraft iskolába megy. Egészségügyi problémák miatt csak egy évig jár ebbe az iskolába.  

Publikálni kezdi – 9 évesen(!) – a The Scientific Gazette [‘A Természettudomány Lapja’] című lapot. Az első szám március 4-én jelent meg, és még 32 szám követi majd. Ugyanekkor megír egy másik történetet, egy detektíveset: The Mystery of the Graveyard or A Dead’s Man Revenge [‘A temető titka, avagy a halott ember bosszúja’] a címe. Némi vegyészkedés kapcsán felfedezi magának a kémiát – felszerelést egyik nagynénjétől kap. A következő évben valamennyi versének kéziratát egyetlen kötetbe foglalja: Poemata Minora a könyv címe.  

1902-ben a Slater Avenue iskola tanulója, de a következő évben nem tér vissza: továbbra is egészségügyi okok miatt. Egy újabb prózai szöveggel folytatja az írást (The Mysterious Ship [‘A titokzatos hajó’]), továbbá hat másik szöveget fogalmaz meg kémiáról, és számos esszét különböző témákban: Egyptian Myths, Antartic Atlas, Early Rhode Island... Még csak 12 éves. Miután kap egy távcsövet édesanyjától, Lovecraft kiad egy új magazint, a Rhode Island of Astronomyt [‘A csillagászat Rhode Islandja’], 1902. Augusztus 2-ától 1907-ig: 69 szám.  

Amikor Whipple Phillips (Howard nagyapja) meghal, arra kényszerülnek, hogy eladják az Angell Street 454 szám alatti házat, s hogy egy ötszobás lakásba költözzenek az Angell Street 598-ba, s hogy együtt éljenek nagynénjeivel. A pénz most már probléma, Lovecraft privát tanórái véget kell, hogy érjenek, s a Hope Street High Schoolba megy, ahol új érdeklődési kört talál: latin tanulmányokat.  

Első igazi novelláját 1905-ben fogja megírni: The Beast in the Cave [‘A barlangi szörnyeteg’] a címe, és a következő évben megveszi egyetlen írógépét, az egyetlent, amelyet használni fog az elkövetkezendő évek során.  

1906-ban ír egy levelet a Providence Journalnak az asztrológia ellen. A szöveget kinyomják, az elsőt. Ugyanígy ír cikkeket (különösen csillagászatról) a Pawtuxet Valley Gleaner-be 1907-ig. És 1908-ig hónapról hónapra minden este előadásokat tart csillagászati témában a Providence Tribune számára.  

1908-ban utoljára hagyja ott az iskolát, és megírja The Alchemist című művét, amelyet 1916-ban publikálnak. Sokat olvas, különösen Jules Verne-t (Le Tour du Monde en 80 Jours [Nyolcvan nap alatt a Föld körül]) és H. G. Wells-et (The Time Machine [Az időgép]). Felfedezi a ponyvamagazinok univerzumait: a The Argosyt, a The Cavaliert és az All-Story Magazine-t, amely Edgar Rice Burroughst (Tarzan) publikál.  

1910-ben megírja a Brief Course in Inorganic Chemistryt [‘Rövid kurzus a szervetlen kémiáról’], a szöveg azonban elvész. 1913-ban (az elmúlt néhány évben többnyire olvasott, és nem mozdult ki sokat otthonról), a The Argosy-nak írt leveleken és költeményeken keresztül vitát nyit azokról a munkákról, amelyeket tisztességtelennek gondol – Fred Jacksonéiról, aki ez idő tájt igen népszerű. Ezt követően 1914-ben meghívják, hogy csatlakozzon a United Amateur Press Associationhöz (UAPA) (‘Egyesült Amatőr Sajtószövetség’). – elfogadja, és együttműködik (szövegekkel, esszékkel, költeményekkel, stb) a Szövetség non-professzionális kiadásaiban. Először azonban a helyi szekcióhoz fog csatlakozni, a Providence Amateur Press Clubhoz [‘Providence Amatőr Sajtó Klub’].  

Ugyanabban az évben csillagászati rovatot kezd vezetni a providence-i Evening News-ban [‘Esti Hírek’], amely 1918 májusáig fut majd, és 1915-ben még 18 cikket fog írni asztronómiáról a The Asherville Gazette-Newsnak. Elkezdi kiadni a The Conservative-ot [‘A Konzervatív’], saját fanzinját, amely 13 számot fog megérni. Az 1., 2. és a 3. szám még abban az évben megjelenik. A The Providence Amateur 1. száma a The Providence Amateur Press Club-tól szintén 1915-ben kerül kiadásra. 1916-ban a The Providence Amateur 2. száma Charlie Chaplint méltatja költemény formájában – To Charlie of Comics [‘Mókás Charlie-nak’]. Elhagyja a Providence Amateur Press Clubot. A UAPA kiadja a The Alchemistet [‘Az alkimista’]. Létrehoz egy kisebb baráti kört, a KLEICOMOLO-t (Rheinhart KLEIner, Ira COle, Maurice MOe, LOvecraft). Amikor írtak, tartották magukat egy bizonyos sorrendhez: Cole – Moe – Kleiner – Lovecraft – Cole... Amikor kézhez vették a leveleket (nyolcszemközt) saját levelüket kicserélték egy újabbra, másikuknak adva tovább az előzőt.  

1917-ben, amikor az USA hadat üzen Németországnak, Lovecraft beáll katonának a Nemzeti Gárdához, de édesanyja leszerelteti őt egészségi állapota miatt.  

Abban az évben fejezi be The Tomb [‘A sír’] és Dagon című műveit. Később megjelennek majd a The Vagrant magazinban. Arra az évre őt fogják kinevezni – távollétében – a UAPA elnökévé. Csatlakozik a National Amateur Press Association-höz [‘Nemzeti Amatőr Sajtó Szövetség’]. Megírja az Old Chirstmast [‘Régi karácsony’] és a Psychopompos-t [‘Lélekkísérő’], mindkettő költemény. A következő évben, 1918-ban fogja megírni a Polarist, s fogja megkezdeni "revíziós" munkáit. Megírja The Crawling Chaos [‘A Kúszó Káosz’] és The Green Meadow [‘A zöld mező’] című műveit Elizabeth Berkeley-vel (aki nem más, mint Winifred Jackson), és a Poetry and the Godsot [A költészet és az istenek] Helen Croftsszal. Édesanyját elmebaja miatt 1919. március 13-án bezárják a Butler kórházba, amelyet soha többé nem hagy el. Abban az évben felfedezi Lord Dunsanyt (Unhappy Far-off Things) (szintén nagy író) a Time and the Gods révén [‘Az idő és az istenek’]. Írásain ettől fogva nagymértékben fog érződni Lord Dunsany hatása: a The White Ship [A Fehér Hajó] és a The Doom that Came to Sarnath [‘A végzet, mely elérte Sarnathot’] című írások ebben íródtak abban az évben. Megírja a Beyond the Wall of Sleep-et [‘Az álom falain túl] és az Old Bugsot [‘A vén poloska’] is.  

Ez alatt a két év alatt álmai is nagy szerepet fognak majd játszani munkáiban (The Doom that Came to Sarnath [ A végzet, mely elérte Sarnathot]), és 1920-ban megírja The Cats of Ulthar [Ulthar macskái], Celephais, From Beyond [‘Onnan túlról’], The Terrible Old Man [‘A rémisztő vénember’] című műveit. Szintúgy megírja még The Tree [‘A fa’], Arthur Jermyn, The Temple [‘A templom’], The Street [‘Az utca’], Nyarlathotep, és Sweet Ermengarde (?) [‘Édes Krudélia’] című műveit. Elkezd levelezni Frank Belknap Longgal.  

Abdul Alhazred 1921-ben tér vissza: a The Nameless City-ben [A névtelen város]. Howard megírja még a Nemesis-t [‘Nemezis’] is. Ekkor utazik el Bostonba, az amatőr újságírók egy konferenciájára. Ott találkozik először Sonia Greene-nel (valójában Sonia Shifirkine), akit 1924-ben elvesz feleségül.  

Megírja a The Moon-Bogot [‘A holdfogyatkozás’] és felolvassa a bostoni Hub Club-ban Saint-Patrick’s Day alkalmából (‘A holdfogyatkozás Írországban következik be). Befejezi a The Quest of Iranont is [‘Iranon küldetése’], másik Dunsanys szövegét, melyet Lovecraft úgy véleményezett, mint legjobb írását.  

Úgy tűnt, hogy a dolgok jól alakulnak, de édesanyja, aki még mindig a Butler kórházban volt, meghal május 24-én, 63 éves korában. Lovecraft Lillian nagynénje hozzájuk költözik és velük él az Angell Street 598 alatt.  

Egyre többet látja Mrs Greene-t. Először invitálja, csatlakozzon a UAPA-höz. Később Sonia Greene meglátogatja Lovcraftot, első alkalommal Providence-ben. Sonia is elindítja saját fanzinját, a The Rainbow-t [‘A Szivárvány’] és Lovecraft megírja a Nietzscheism and Realismot [‘Nietzscheizmus és realizmus’], hogy az 1. számban megjelenhessen.  

Szeptemberben megírja a Herbert West, Reanimator első két részét a Home Brew fanzin számára. Megírja továbbá a The Music of Erich Zannt [Erich Zann muzsikája], a The Other Godsot [‘A más istenek’] és a The Outsidert [‘A kívülálló’].  

A Herbert West-et 1922-ben fogja befejezni. Ellátogat New Yorkba, ahol fogadja barátját, Samuel Lovemant Sonia Greene vendégségében. Sonia meghívja Lovecraft számos "‘tollbarátját" is: Frank Belknap Longot, James Mortont, Richard Kleinert, akiket Lovecraft ekkor lát először.  

A Hypnos – úgy tűnik -, 1922-ben születik meg, akárcsak az Azathoth (befejezetlen marad), a The Hound [A kutya], a The Lurking Fear [‘A lopakodó félelem’] és a What the Moon Brings [‘Amit a Hold hordoz’].  

Abban az évben elkezd – Loveman sugallatára – levelezni Clark Ashton Smith-szel. Segít Soniának – amikor tiszteletét teszi nála, hogy láthassa Magnoliában – a The Invisible Monster [‘A láthatatlan szörny’] megírásában. Később három hetet töltenek együtt New Yorkban.  

Miután Ira Cole-lal Bostonban jár, ellátogat Salembe (amely később Arkham lesz) és Marbleheadbe (Kingsport).  

1923. március 1. – a Weird Tales 1. száma a boltokban! Robert Erwin Howarddal és Clark Ashton Smith-szel együtt Lovecraft lesz elsődleges íróinak egyike, hogy publikáljanak ebben a ponyvában. Megírja a The Rats in the Wallst [A patkányok a falban] és a The Festivalt [‘A fesztivál’].  

Végül találkozik Maurice Moe. James Morton gyakran látogatja meg Providence-ben. Majd számos történetet is ír Clifford Martin Eddyvel közösen (az egyetlen barátjával Providence-ben), akivel augusztusban találkozik.  

1924-ben megírja az Imprisoned with the Pharaohs-t [‘Fáraókkal bebörtönözve’] (Lovecraft eredetileg az Under the Pyramids [‘A piramisok alatt’] címet adta neki) Harry Houdinivel a Weird Tales számára, de elveszti a kéziratot. Philadelphiában, a Robert Morris Hotel-ben fogja újraírni, mialatt mézesheteit tölti! Sonia otthonában fognak élni, a Parkside Avenue 259 szám alatt Brooklynban, de a dolgok nem fognak olyan jól menni, mint ahogy azt ők gondolták! Sonia otthagyja a munkáját, hogy saját üzletet nyithasson. De a forgalom csekély, és ő bezár, hogy egy másik boltot nyithasson. Ezalatt Lovecraft megpróbál állandó munkát találni, mint kritikus a The Reading Lampnél – hiába.  

Rövidéletű munkákat fog találni, melyeket sorra otthagy majd. Henneberger (Weird Tales-tulajdonos) elmondja Lovecraftnak, hogy új magazint fog csinálni Ghost Stories [‘Szellemhistórák’] címen (amely aztán sosem valósul meg), s azt szeretné, hogyha Lovecraft lenne a lapnál a főszerkesztő. Még a Ghost Stories-ra várva Henneberger arra kéri Lovecraftot, írjon pár szórakoztató szöveget. Azt mondja, 60$-t fog fizetni értük, de amikor Lovecraft a pénzét kéri, csak 60$-nak megfelelő értékű könyvvásárlásra feljogosító kupont ad neki! Később beváltja a kuponokat 18 könyvre a Scribner’s könyvesboltban, a 5th Avenue-n. A könyvek közül négy Dunsany, hét pedig Arthur Machen. Sonia üzlete bezár. Amit sikerül megmentenie, elveszíti egy bank-csőd kapcsán. Idegösszeroppanással fogják kórházba szállítani a csőd következményeként. Ezután egy időre pihenni megy Sommerville-be. Év végén Sonia eladja a lakását, és Cincinnatiba megy, ahol munkát talál. Lovecraft a Clinton Street 169 alá költözik (Brooklyn), egy kis stúdióba, melyet Lillian nagynénje fizet. 1924-ben Lovecraft mindössze egyetlen novellát ír, a The Shunned House [‘Az elhagyatott ház’] címűt. 1925 februárjában Sonia visszajön Brooklynba, de röviddel azután Saratoga Springs-be költözik dolgozni, mint egy doktor lányának nevelőnője. Évközép táján új munkát talál Clevelandben.  

Lovecraft Washingtonba és Newburgh-be fog ellátogatni. Amellett egyre több és több időt tölt írással az elkövetkezőévek folyamán. Ebben az évben megírja a Horror at Red Hookot [‘Red Hook’], a He-t [Ő] és az In the Vaultot [‘A pincében’]. Howard 1926-ban tér vissza Providence-be, miután három hetet dolgozik Dauber and Pine könyvesboltjában, 17.50 $-t keres egy héten borítékok megcímzésével! Amikor visszatér Providence-be, Lillian nagynénjével marad, a Barnes Street 10 szám alatt. Januárban megírja a The Recluse számára a Supernatural Horror in Literature-t [Természetfeletti horror az irodalomban]. 1927-ben fog megjelenni. Augusztusban kezd levelezni August Derleth-szel. Megírja The Call of Cthulhu [Cthulhu hívása] (melyet a Weird Tales egészen 1928-ig visszautasít majd), Cool Air [‘Hűvös levegő’], The Dream Quest of Unknown Kadath [Zarándokút Kadathba], The Strange House in the Mist [A különös, magas ház a ködben], Pickman’s Model [Pickman modellje], The Silver Key [Az ezüstkulcs], The Descendant [A leszármazott] című műveit és egy rövid esszét, Cats and Dog [‘A macskák és a kutya’] címmel.  

1927-ben a The Colour out of Space-t [‘A szín az űrből’] (az Amazing Stories adta ki) és a The Case of Charles Dexter Ward-ot [Charles Dexter Ward esete] írta – mindössze. Főleg barátokhoz fog látogatni, és barátok látogatják őt, akikkel könnyedén veszi az életet!  

1928-ban Sonia új boltot nyit Brooklynban. Lovecraft három hónapon keresztül jár hozzá úgy, hogy a vendégszobában hál visszahúzódva a házasélettől. Amikor Sonia meglátogatja őt az év végén, felajánlva, hogy hozzák rendbe házasságukat, a beszélgetés a válásban való megegyezéssel végződik.  

Lovecraft ellátogat North Wilbraham-be és késztetést érez, hogy megírja a The Dunwich Horrort [‘Rémület Dunwich-ben’]. 1929-ben újra visszatér New Yorkba, Washingtonba és Philadelphiába, miután egy hetet töltött egy barátjánál Yonkersben.  

Majd megfogalmaz egy szöveget egy doktornak a chicagói bűnözésről, de soha nem lesz neki kifizetve az a 7.50$, amelyben megegyeztek.  

Folyamatosan látogatva barátait (különösen Frank B. Longot) Lovecraft egyik helyről a másikra költözik, barátról barátra, néha átjavítva bizonyos munkákat másoknak, mint a The Moundot [‘A földhalom’] Zealia Bishopnak.  

A Fungi of Yuggoth-ot [‘Yuggoth-gomba’] 1930-ban fejezte be, és belekezdett a The Whisperer in Darknessbe [Suttogás a sötétben]. Ekkor fog ellátogatni Charlestonba, ahol mély benyomást tesz rá a város telepesnek megőrzött jellege. Augusztusban ellátogat Quebec Citybe, ahol három napot marad majd. Elragadtatásában megírja A Description of Quebec City [‘Quebec város leírása’] című művét csak úgy magának, a publikálás szándéka nélkül.  

A leírást 1931-ben fejezi be, és kevéssel azután kezd az At the Mountains of Madness [A hallucináció hegységei] megírásába. És egy Dunedinba, majd Miamiba, aztán Key Westbe tett körutat követően ír Clark A. Smith-nek arról számolva be, hogy belekezdett egy új munkába, a The Shadow over Innsmouthba [‘Árnyék Innsmouth fölött’].  

1932-ben fogja megírni a The Dreams in the Witch-House-t [Álmok a boszorkánytanyán]. Akkor kiruccan New Orleans-ba, ahol találkozik Edgar Hoffman Price-szal. Összejövetelük 25 óráig és 30 percig tart, megszakítások nélkül! Price-ra olyan mély benyomást tesz Az ezüstkulcs, hogy megkéri Lovecraftot, írja meg vele a folytatást (Through the Gates of the Silver Key [Az ezüstkulcs kapuin át]). Lovecraft akkor visszamegy New Yorkba, de mihamarabb el kell utaznia Providence-be, miután kap egy telegramot, amely arról tájékoztatja, hogy Lillian nagynénje beteg. Amikor rátalál, már kómában van, s két nappal később meghal.  

Két hónappal később, 10 $-ral a zsebében visszamegy Quebec városába, visszafelé pedig látogatást tesz barátjánál, Paul Cooknál. Visszatérve Providence-be, otthagyja a Barnes Street 10 szám alatti apartmant (túl költséges), és beköltözik Annie nagynénjéhez a College Street 66 első emeletére. Nagynénje leesik a lépcsőn, és kórházba kerül. Amikor Lovecraft végre talál egy nővért, hogy gondját viselje, visszamegy Quebecbe. Visszafelé megáll Salemben és Marbleheadben.  

1933-ban megírja a The Thing on the Doorstepet [‘A dolog a küszöbön’], és belefog a The Evil Clergymanbe [A gonosz lelkész]. 1934-ben és 1935-ben sokat utazik barátokat meglátogatva s bizonyos helyeket felkeresve, átvizsgálva mások munkáit, stb. Megírja The Shadow out of Time [‘Árnyék az időn túlról’], The Book [‘A könyv’] és The Haunter of the Dark [A sötétség lakója] című műveit. Ám 1934. szeptemberben 12-én már szenved attól, amelyet ő hasfájásnak hisz, ám az az áttételes rák, ami majd végezni fog vele, s amely ezúttal manifesztálódik első alkalommal. Bár fáradt, 1936-ban fogja megírni Kenneth Sterlinggel az In the Walls of Eryx [Eryx falai közt] című novellát. Majd később megírja Robert Barlow-val a Night Ocean-t [‘Éjóceán’] – utolsó munkáját.  

Késő december: visszautasítja a Long-család meghívását az újévi ünnepségekre (amelyen évek óta megjelent) mert fáradtnak érzi magát, igazán fáradtnak. Február 19-én orvosa vízzel teli kádban találja, ez volt az egyetlen módja, hogy enyhítse a fájdalmat, amelyet érzett.  

Március 2., a szakorvos diagnózisa áttételes rák. Március 10-én a Jane Brown Memorial kórházba viszik be.  

Március 15...  

 

Csak négy személy volt jelen a temetési szertartáson március 15-én: nagynénje, Annie Ganwell egyik barátnőjével, Edna Lewis-szal, Ethel Phillips Morrish, Lovecraft unokatestvére, és Edward Cole, aki Bostonból jött el.  

A világ valamennyi igazságtalansága közül Howard Phillips Lovecraft oly korán bekövetkezett halála volt a legrosszabb. És hasonlóképp Sonia Shifirkine Davis (ex Sonia Lovecraft) kései halála Californiában, 1972. december 26-án. "Mindazonáltal számomra – és mindenki számára, aki igazán szereti Lovecraftot, és felismerte, hogy e férfiú minden idők legnagyobb írója – Lovecraft mindig is élni fog a szívemben.  

Mindörökké Lovecraft."  

 

Varga I. Nándor fordításának alapján

Ajánlott

Előrendelhető az Azilum 27. száma!

Ma elindul az előrendelési szezon, mely során kedvezményes áron juthatsz hozzá az Azilum legújabb számához! A 3900 Ft-os listaár helyett a magazin csak 3200 Ft-ba kerül példányonként.

tovább

Megjelent! H. P. Lovecraft kedvenc történetei I.

tovább

Kommentelés

Minden mező kitöltése kötelező!

Hozzászólások

Nem érkezett még hozzászólás.